WESEM @ YouTube YouTube WESEM @ Facebook Facebook
WESEM

Prezentul document definește practicile utilizate de WESEM în ceea ce privește datele cu caracter personal, modurile de colectare a acestora, scopurile în care pot fi utilizate și persoanele cărora acestor date sunt destinate.

Pagina de internet WESEM servește unui scop specific și posedă caracteristici atribuite acesteia. Dacă pe pagina de internet WESEM apare necestiatea de a colecta date cu caracter personal, veți fi informați direct pe site.

ADMINISTRATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

WESEM Societate cu răspundere limitată, societate în comandită
 str. Grottgera 4,
 32 – 020 Wieliczka
 înregistrată în registrul antreprenorilor deținut de Tribunalul Raional pentru Cracovia – Centru în Cracovia Secția XII Comercială la numărul RNJ 0000693675,
 CIF: 6830003798,
 REGON: 003882963

DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt orice informații ce pot fi utilizate pentru descoperirea identității Utilizatorului. În principiu pagina de internet WESEM nu necesită furnizarea de date cu caracter personal. Cu tpate acestea se poate întâmpla ca WESEM să aibă nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă satisface cât mai bine cerințele, de exemplu pentru a obține date pentru plasarea comenzii în magazinul online, pentru corespondență, pentru a răspunde la întrebarea adresată sau pentru ale scopuri similare. Datele cu caracter personal pot conține prenumele, numele, adresele, numerele de telefon, adresele de e-mail și alte informații ale dumneavoastră, precum denumirea utilizatorului, parola sau informațiile privind contul.

Informațiile colectate prin utilizarea cookie-urilor (mai multe informații mai jos în secțiunea Cookie), care nu sunt legate direct cu identitatea Utilizatorului, de ex. în ce mod folosește acesta Pagina de Internet WESEM, pot de asemenea fi date cu caracter personal. Dacă astfel de informații de bazează pe identificarea legată de Utilizator, acestea sunt în mod corespunzător colectate, stocate și evaluate. Datele ce nu constituie date cu caracter personal sunt informații agregate, adică informații combinate în unități rezumative mai mari, nepersonalizate, colectate și evaluate, în baza cărora nicio persoană fizică nu poate fi identificată fără a adăuga costuri, timp sau activități excesive.

COLECTAREA DATELOR PERSONALE

Colectăm datele cu caracter personale, conforme cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, în special:

 • RRegulamentul UE 679/2016 al Parlamentului European și Consiliului din data de 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumite și "GDPR")
 • Legea din data de 16 iulie 2004 Legea telecomunicațiilor (text uniformizat Jurnalul de legi din 2017 poz. 1907 cu modificări).
 • Legea din data de 18 iulie 2002 privind prestarea serviciilor pe cale electronică (text uniformizat Jurnalul de Legi din 2017 poz. 1219 cu modificări).,
 • Legea din data de 10 mai 2018 privind protecția datelor cu caracter personal

Colectăm date cu caracter personal, care pot fi folosite pentru identificarea utilizatorului: prenume și nume, adresă, cod poștal, oraș, țară, sex, număr de telefon, adresă e-mail (în continuare denumite "Date cu caracter personal").

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este:

 • 6 alin. 1 lit. a) GDPR – pe baza consimțământului persoanei la care se referă datele
 • 6 alin. 1 lit. b) GDPR – în intervalul realizării tranzacției de afaceri
 • 6 alin. 1 lit. c) GDPR – când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unei obligații legale
 • 6 alin. 1 lit. f) GDPR – în intervalul necesar pentru protecția împotriva creanțelor sau drept permis sau impus de lege.

Utilizatorul poate utiliza acest site WESEM fără a își dezvălui identitatea. În cazul în care WESEM va colecta totuși datele dvs. cu caracter personal în scopuri determinate, clar precizate și justificate, WESEM nu va trata datele cu caracter personal într-o maniera incompatibilă cu aceste scopuri.
Colectând date cu caracter personal, WESEM informează persoana în cauză în timpul sau înainte de copectarea datelor sau cel puțin înainte de utilizarea datelor într-un anume scop.
WESEM se obligă să colecteze exclusiv acele informații care sunt adecvate, relevante și care nu depășesc scopul în care sunt colectate. Dacă apare o astfel de necesitate, WESEM va lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica exactitatea și actualitatea datelor cu caracter personal colectate.

Cookies

Ca multe alte pagini de internet, folosim „cookie-uri"). Cookie-urile sunt mici fișiere text transferate de serverul site-ului pe hard disk-ul Utilizatorului. În acest fel, primim automat, de exemplu, date despre:

 • adresa IP a utilizatorului
 • denumirea și versiunea sistemului de operare și a browserului

Informațiile despre vizualizările paginii sunt obținute prin Google Analytics. Folosim cookie-uri doar în scopuri statistice. Nu stocăm date personale folosind cookie-uri, adică date care permit identificarea utilizatorului. Administratorul face toate eforturile pentru a se asigura că fișierele cookie sunt lipsite de viruși, troieni și alte programe software periculoase.

Utilizatorul poate desigur naviga pe site-ul nostru fără cookie-uri. Setările implicite ale browserelor presupun exprimarea acordului pentru utilizarea cookie-urilor. Utilizatorul poate oricând să dezactiveze utilizarea cookie-urilor în setările browserului. Pentru informații despre modificarea acestor setări, utilizați funcția de ajutor a browserului. Trebuie reținut faptul că unele dintre funcțiile site-ului nostru WESEM pot să nu funcționeze în cazul dezactivării cookie-urilor.

UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

WESEM folosește datele cu caracter personal în limitele stricte ale scopurilor pentru care sunt colectate datele.

Putem folosi datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • pentru a vă informa despre produse și servicii;
 • pentru a răspunde solicitărilor dvs. de ajutor;
 • pentru a procesa comanda dvs. depusă atât în formă tradițională cât și prin magazinul online;
 • pentru a vă furniza informațiile care au fost solicitate, de exemplu privind noile produse și/sau servicii oferite de WESEM;
 • pentru a vă permite participarea la evenimente, inițiative sau concursuri;
 • pentru a desfășura istoricul tranzacțiilor dvs.;
 • pentru a realiza măsurătorile statistice și perfecționarea produselor (scopuri analitice).

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile enunțate mai sus este necesară pentru a îndeplini solicitarea dvs. și, prin urmare, nu necesită acordul prealabil.

WESEM poate folosi de asemenea datele dvs. personale în scopuri de marketing, sub rezerva consimțământului prealabil. Pe lângă aceasta, datele pot fi stocate pentru a îndeplini obligația legală care îi revine WESEM, precum și în interesul legitim al WESEM, de exemplu, protecția împotriva revendicărilor.

Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar necesară pentru scopurile descrise; dacă nu ne furnizați datele dvs. personale, nu vom putea desfășura astfel de activități.

Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi profilate fără un acord prealabil.

BENEFICIARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Beneficiarii datelor dvs. personale sunt exclusiv acele persoane care, datorită activităților lor profesionale, trebuie să cunoască aceste date.

WESEM poate împărtăși datele dvs. personale cu terțe personane, care sunt furnizori de bunuri sau servicii (de ex. firme de transport, servicii IT, servicii de colectare a datoriilor, specialistul SSM, firme de avocatură și altele). Furnizorii de bunuri și servicii sunt obligați prin contract să mențină confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale, precum și să utilizeze datele cu caracter personal numai în scopul serviciilor a căror furnizare le-a fost încredințată.

WESEM nu va vinde și nu va împărtăși datele dvs. personale fără consimțământul dvs., cu excepția cazului în care acest lucru este dictat de o hotărâre judecătorească, de legea aplicabilă sau este necesar pentru protejarea drepturilor și bunurilor WESEM.

PERIOADA DE STOCARE

WESEM nu va stoca datele dvs. cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru atingerea scopurilor pentru care datele au fost colectate sau mai mult decât este determinat prin lege.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Aveți câteva drepturi de confidențialitate în conformitate cu legile în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. Dacă locuiți în UE, în conformitate cu dispozițiile GDPR aveți dreptul:

 • de a vă opune procesării datelor dumneavoastră, inclusiv în scopul marketingului direct,
 • dreptul de acces la datele dvs., inclusiv obținerea unei copii a datelor supuse prelucrării, de asemenea în formă electronică;
 • dreptul de a rectifica (corecta) datele dvs. personale dacă datele dvs. aflate în posesia noastră sunt inexacte sau incomplete;
 • dreptul de a șterge datele dvs. dacă datele dvs. nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate și WESEM nu are motive pentru prelucrarea lor ulterioară, de exemplu, pentru a îndeplini o obligație legală;
 • prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
 • dacă aveți rezerve cu privire la corectitudinea datelor dvs.;
 • dacă credeți că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., dar în același timp nu doriți să le ștergem;
 • dacă astfel de date cu caracter personal nu ne mai sunt necesare, însă dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru solicitarea de despăgubiri;
 • dacă v-ați opus procesării datelor dvs. și este responsabilitatea noastră să verificăm dacă ar trebui să le prelucrăm în continuare;
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, care în Polonia este președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a vă exercita drepturile, ne puteți contacta la adresa biuro@wesem.pl Este posibil să nu reușim să luăm în considerare fiecare solicitare privind anumite informații dacă considerăm că acest lucru ar încălca orice drept sau altă cerință legală sau alte drepturi ale persoanelor la care se referă aceste date.

SIGURANȚA DATELOR

WESEM a luat măsuri pentru a asigura confidențialitatea, securitatea și integritatea datelor dvs. cu caracter personal. Accesul la datele cu caracter personal este limitat la persoanele care trebuie să le cunoască și li se cere să respecte aceste reguli.

Aceste măsuri pot include criptarea datelor confidențiale (care are ca scop să facă datele ilizibile pentru alte persoane) atunci când acestea sunt colectate sau transmise. Numerele de cont bancar enumerate mai sus vor fi utilizate numai pentru desfășurarea plăților prin intermediul internetului, de exemplu plățile în magazin prin DOTPAY.

WESEM acordă cea mai mare importanță pentru a garanta că datele dvs. cu caracter personal nu sunt schimbate, încălcate sau utilizate greșit de către terțe persoane, care nu sunt autorizate să acceseze datele.

PERSOANELE MINORE

În general, site-ul WESEM nu este destinat minorilor (sub optsprezece (18) ani). Sfătuim persoanele minore să nu furnizeze niciun fel de informații și date cu caracter personal fără consimțământul părinților.

EXPRIMAREA CPNSIMȚĂMÂNTULUI PENTRU PREZENTA POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord cu acești termeni ai politicii de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile politicii, vă sfătuim să nu utilizați site-ul și să nu trimiteți datele dvs. personale.

MODIFICĂRI ȘI AMENDAMENTE ALE PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Această Declarație de protecție a datelor poate fi modificată dacă sfera serviciilor furnizate prin intermediul acestui site WESEM este modificată sau pentru a respecta legislația aplicabilă. O astfel de modificare nu va priva Utilizatorul de drepturile dobândite pe baza prevederilor anterioare din Declarație. În cazul în care Utilizatorul nu este de acord cu aceste dispoziții modificate din Declarație, Utilizatorul ar trebui să înceteze să utilizeze site-ul Web WESEM.
Declarația de protecție a datelor / politica de confidențialitate de mai sus este valabilă începând cu: 21.05.2018.